Đánh dấu ong chúa cho năm 2028 - Màu đỏ
2027
<
>
2029

Quy tắc
Năm với số cuối 1 hoặc 6 - Trắng
Năm với số cuối 2 hoặc 7 - Màu vàng
Năm với số cuối 3 hoặc 8 - Màu đỏ
Năm với số cuối 4 hoặc 9 - Màu xanh lá
Năm với số cuối 5 hoặc 0 - Màu xanh dương

CS  DA  DE  EN  en-US  ES  FI  FR  HU  IT  NL  NO  PL  PT  RO  RU  SK  SV  TR  VI